เลือกเครื่องปั่นไฟแบบไหน เพื่อใช้ในโรงงาน องค์กร และอุตสาหกรรม

Last updated: 23 พ.ค. 2567  |  27 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เลือกเครื่องปั่นไฟแบบไหน เพื่อใช้ในโรงงาน องค์กร และอุตสาหกรรม

เลือกใช้เครื่องปั่นไฟอย่างไรให้เหมาะกับองค์กร และอุตสาหกรรม
เครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นมีมากมายหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีความเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ต้องพิจารณาเลือกเครื่องปั่นไฟให้เข้ากับแต่ละอุตสาหกรรม มาดูกันว่าแต่ละอุตสาหกรรม หรือแต่ละองค์กรควรใช้เครื่องปั่นไฟประเภทไหนกันบ้าง

 1. 1. เลือกเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้ในโรงงาน
  โรงงานนั้นถือเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างมาก เนื่องจากเครื่องจักรที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิต และระบบไฟภายในโรงงานต่างก็ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น พลังงานไฟฟ้าจะต้องอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าหากมีพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ไฟลัดวงจร หรือไฟดับจนทำให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตต่างๆ ภายในโรงงานได้ ทำให้เครื่องปั่นไฟนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ทุกโรงงานจะต้องเตรียมเอาไว้ เพื่อช่วยผลิตไฟสำรองไว้ใช้ในกรณีเหตุฉุกเฉิน
  เครื่องปั่นไฟที่เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานคือเครื่องปั่นไฟชนิดกระแสสลับ โดยเครื่องปั่นไฟชนิดนี้ จะรับเอาพลังงานจากภายนอกมาเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้า ใช้หลักการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ โดยการให้ขดลวดตัวเหนี่ยวนำ และขดลวดสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดผ่านกัน เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าขึ้นมา ซึ่งเครื่องปั่นไฟชนิดกระแสสลับก็ยังจะแบ่งออกได้เป็นแบบ 1 เฟส และแบบ 3 เฟส โดยเครื่องปั่นไฟชนิดกระแสสลับแบบ 3 เฟสนั้น มักจะได้รับความนิยมมากกว่า เพราะสามารถผลิต และจ่ายกำลังไฟฟ้าได้มากกว่าแบบ 1 เฟสถึง 3 เท่า จึงช่วยให้มั่นใจว่าจะมีพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ 
  ขนาดของเครื่องปั่นไฟที่เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานคือแบบขนาดใหญ่ ที่จะต้องมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 50-100 KVA ขึ้นไปถึงจะเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้กระบวนการผลิตต่างๆ ภายในโรงงานนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด

  2. เลือกเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้ในโรงพยาบาล
  โรงพยาบาล คือสถานที่ที่จำเป็นต้องมีไฟฟ้าเอาไว้ใช้อย่างเพียงพอ เพราะอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์นั้นล้วนมีความสำคัญต่อการรักษา และช่วยเหลือชีวิตคน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาทางทันตกรรม จิตเวช การปฐมพยาบาลต่างๆ การคลอดบุตร หรือการผ่าตัด เป็นต้น
  การเลือกเครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับโรงพยาบาล จะต้องเลือกเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา โดยอิงจากมาตรฐานระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาล คือต้องเป็นเครื่องปั่นไฟที่ทำงานได้โดยที่ไม่ให้เกิดเสียงรบกวนต่อผู้ป่วย และผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังจะต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ดังนี้
  เครื่องปั่นไฟจะต้องมีระดับสมรรถนะไม่ต่ำกว่าระดับ G2
  เครื่องปั่นไฟต้องมีพิกัดกำลังไม่น้อยกว่าพิกัดกำลังพร้อมใช้งาน
  เครื่องปั่นไฟที่ใช้จะต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยติดตั้งคู่กัน และจะต้องเห็นได้ชัดเจนหากเครื่องปั่นไฟดังกล่าวนั้นทำงานขัดข้อง 
  เครื่องปั่นไฟต้องมีแผงควบคุมการทำงานที่สามารถใช้งานได้ และป้องกันสิ่งผิดปกติ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

 2. 3. เลือกเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้ในโรงแรม
  โรงแรมถือเป็นกิจการที่จะต้องรองรับการเข้าพักของแขกผู้มาเยือน จึงทำให้มีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะมาจากระบบให้แสงสว่างอย่างไฟ หรือระบบปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งหากทางโรงแรมมีไฟใช้ไม่เพียงพออาจส่งผลเสียต่อการให้บริการได้ 
  เครื่องปั่นไฟสำหรับใช้ในโรงแรมนั้นควรเป็นเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ 10 - 2000 KVA โดยเครื่องปั่นไฟขนาดดังกล่าวจะเรียกว่า Onsite Power Generator ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยจ่ายไฟสำรองในกรณีที่เกิดเหตุไฟดับ ไฟฟ้าขัดข้อง หรือไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

  4. เลือกเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้ในฟาร์ม
  ในกลุ่มของเกษตรกรที่ทำฟาร์มต่างๆ ก็มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องปั่นไฟในฟาร์มด้วยเช่นกัน เพราะบางครั้งสถานที่ทำฟาร์มไฟฟ้าอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อระบบไฟ ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบจัดการระดับแก๊ส ระบบการให้อาหาร หรือการให้น้ำ เป็นต้น ซึ่งระบบดังกล่าวนั้นถือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำฟาร์มระบบปิด เพราะจะช่วยควบคุม และรักษาสิ่งแวดล้อมด้านในให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น 

ข้อควรคำนึงก่อนเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ
มาดูความรู้พื้นฐานที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟได้อย่างเหมาะสมกันก่อน โดยข้อควรคำนึงก่อนการเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟนั้นมีดังนี้

รู้จุดประสงค์ในการใช้งาน
การเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟนั้นควรรู้ให้แน่ชัดก่อนว่าจะใช้งานกับสถานที่ไหน และใช้งานไปเพื่อจุดประสงค์อะไร เพราะแต่ละสถานที่อาจจะมีความต้องการกำลังไฟที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องปั่นไฟสำหรับโรงงาน ย่อมต้องใช้กับเครื่องจักรต่างๆ ในขณะที่การใช้เครื่องปั่นไฟกับโรงพยาบาลนั้น มักมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นระบบสำรองไฟในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ เช่นเดียวกับการใช้เครื่องปั่นไฟในโรงแรมที่จำเป็นต้องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแขกที่มาเข้าพัก เป็นต้น 

สรุป

เครื่องปั่นไฟนั้นมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ต้องการใช้งาน ควรดูว่าสถานที่นั้นๆ เป็นอุตสาหกรรม หรือองค์กรแบบใด เพราะการใช้เครื่องปั่นไฟสำหรับสถานที่อย่างโรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม หรือฟาร์ม ย่อมใช้ขนาดเครื่องปั่นไฟที่แตกต่างกัน อาจมีคุณสมบัติ และลักษณะการทำงานที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย 
หากคุณยังคิดไม่ออกว่าจะเลือกใช้เครื่องปั่นไฟแบบไหนดี ทาง  Siam Generator ก็พร้อมจะดูแลให้คำแนะนำและคำปรึกษา เพื่อช่วยให้คุณเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด เพราะมีประสบการณ์ในการให้บริการติดตั้ง และจำหน่ายเครื่องปั่นไฟมานานหลายปี โดยมีเครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลากหลายขนาด และหลายรูปแบบ มีคุณภาพ เพราะมาจากแบรนด์ชั้นนำของต่างประเทศ อีกทั้งยังมีฐานโรงงานประกอบ และผลิตเครื่องปั่นไฟตามความต้องการของลูกค้า การันตีตามมาตรฐานสากล  ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001  ให้ได้เชื่อมั่นในความปลอดภัย และคุณภาพ พร้อมรับประกันเครื่องปั่นไฟทุกเครื่องให้กับลูกค้า และดูแลลูกค้าครบทุกขั้นตอนไปจนถึงบริการหลังการขายด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากต้องการซื้อเครื่องปั่นไฟก็ลองให้ Siam Generator เป็นผู้ช่วยของคุณได้เสมอ 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้